Job : MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT

Titel MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT
Uw bedrijfsnaam FEDERALE POLITIE
Beschrijving van uw bedrijf (1000 karakters max.)

>FEDERALE POLITIE – ALGEMENE DIRECTIE VAN DE BESTUURLIJKE
POLITIE (DGA) – DIRECTIE VAN DE POLITIE VAN DE
VERBINDINGSWEGEN (DAC) – LUCHTVAARTPOLITIE (LPA) -
BRUSSEL NATIONAAL – GC (GRENSCONTROLE)

Plaats Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Beschrijving van de functie en profiel (1000 karakters max.)

FUNCTIEBESCHRIJVING
 

Onthaal en begeleiding van personen die niet tot het grondgebied worden toegelaten of verwijderd dienen te worden. Dit met als doel het verblijf van de te verwijderen persoon hier zo aangenaam mogelijk te maken en de terugkeer te vergemakkelijken. Hieronder wordt verstaan

Verstrekken van de nodige informatie
Verlenen van opvang en bijstand op psycho-sociaal vlak
Verbeteren van de informatiedoorstroming tussen overheid, Federale Politie, de te verwijderen persoon en de overige betrokken diensten
In uitzonderlijke omstandigheden de te verwijderen persoon mee begeleiden naar het land van herkomst
Het opstellen en realiseren van lokale projecten met betrekking tot bovengenoemde thematiek en inhoudelijk meewerken aan beleidsvorming hieromtrent.

1 vacante betrekking.

Werkplaats Brussel Nationaal  1930 Zaventem.

Datum van indiensttreding De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.

 


SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B, in het bijzonder houder zijn van een diploma van Maatschappelijk assistent (graduaat of bachelor in het studiegebied sociaal – agogisch werk – opleiding sociaal werk – maatschappelijk assistent).

GEWENST PROFIEL
 

Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking

Vaardigheden en attitudes

Diplomatische ingesteldheid
Stressbestendigheid in conflictsituaties teneinde conflicten te kunnen verminderen of vermijden
Goed aanpassingsvermogen
Capaciteit tot synthetiseren
Kunnen werken met andere culturen
Kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair team.

Vereiste kennis

Kennis vreemdelingenwetgeving is een voordeel.

Talenkennis

Een goede kennis hebben van Frans en Engels
Kennis van andere talen is een pluspunt.

Vereiste bijzonderheden

In een ploegensysteem en weekends willen werken
In uitzonderlijke omstandigheden de te verwijderen persoon mee willen begeleiden naar het land van herkomst
In het bezit zijn van rijbewijs B.

Inschrijving